Svetsar mest och bäst i plast
Det grävs som aldrig förr. Nya rör skall fram för vatten, avlopp och gas. En av dem i Götene som engageras mer än många andra är Mattias Svensson. Mattias är nämligen ganska ensam om att vara certifierad för att svetsa ihop plaströr. Och eftersom det grävs ner mer plaströr än något annat idag, så har Mattias mer än fullt upp att göra.
- Sedan jag startade min firma för två år sedan har det verkligen rullat på. En av mina största kunder är Götene Gårdsgas, som gör gårdsbaserade biogasanläggningar. Där sköter jag alla rörinstallationer.

Annars finns Mattias´ kunder bland traktens företagare och jordbrukare. Storleken på uppdragen kan verkligen variera, men Mattias hoppas kunna inrikta sig lite mer mot företagen där han tror att de större uppdragen finns.
- Det ser ut som om min kompetens kommer att behövs en hel del framöver, säger Mattias. Det planerade äventyrsbadhuset i Skövde, där han tack vare sin svetskompetens är inhyrd hos Bravida, kan bli ett stort uppdrag. Alla så kallade rostfria rör överallt måste förr eller senare bytas, inte plaströr.
- I skrivande stund har det också blivit klart att jag skall stå för rörläggningen i ett stort Vatten-, Avlopp- och bredbandsprojekt som kallas Broby vatten och bredband, avslutar Mattias.


M.S. Rör & Reparationer

Bransch:
VVS

Telefon: 0511-52191


Email:
mttsvn@tele2.se

Adress:
M.S. Rör & Reparationer
Holmestad Bybacka 4
53391 Götene
5 senaste företagen